Volilna karta

Zakonska osnova

Zvezni-ustavni zakon (B-VG)

člen 26.
(6) Volilni upravičenci, ki bodo na dan volitev predvidoma zadržani, da oddajo svoj glas pred volilno oblastjo, ali zaradi krajevne odsotnosti, iz zdravstvenih razlogov ali zaradi bivanja v inozemstvu, lahko izvajajo svojo volilno pravico z oddajo glasu po pošti, če za to zaprosijo in navedejo vzroke. Prepričljivo je treba dokazati identiteto prosilca.

Zakonodajalec je s tem določilom v avstrijski ustavi ustvaril v zveznih in deželnih zakonskih volilnih pravilnikih možnost za oddajo glasu brez navzočnosti volilne oblasti.

Predpostavka

Če ste na dan volitev verjetno zadržani, lahko zaprosite za volilno karto, s katero Vašo glasovno pravico lahko izvajate izven volilnih časov in Vašega bivališča. Zaprosite zanjo po možnosti čimprej, da se izognete problemom zaradi morebitnih zakasnitev v postopku obravnavanja.

Vložitev prošnje online

Uporabo www.wahlkartenantrag.at Vam daje na razpolago Vaša občina kot državljanski servis. Na ta način lahko noč in dan udobno vlagate Vašo prošnjo za volilno karto brez osebne uradne poti. Če centralni sistem Vašo prošnjo odkloni, potem se Vaša občina še ni odločila, da podpira ta e-government-servisni sistem!

Voliti z volilno karto

Možnosti www.wahlkartenantrag.at

Upoštevajte prosim

Če ste prejeli volilno karto in niste zadržani, morate to volilno karto prinesti brezpogojno s sabo v volilni lokal! Oddaja glasu brez volilne karte v tem primeru ni možna!