Prošnja za volilno karto (=zahteva podlag za oddajo glasu po pošti)

S tem formularjem lahko volilni upravičenci zahtevate volilno karto (=dokumentacija za oddajo glasu po pošti), v primeru da na dan volitev verjetno ne bodo mogli priti na volišče. Glasovnica bo poslana po pošti.