Deutsch Slovenski

Prošnja za volilno karto (=zahteva podlag za oddajo glasu po pošti)

Kot volilni upravičenec lahko s tem formularjem zahtevate volilno karto (=dokumentacija za oddajo glasu po pošti). Volilno karto boste prejeli po pošti.
Prosim upoštevajte Pomoč in informacija To polje mora biti izpolnjeno Pomoč za izpolnjevanje Opozorilo na napake